• Tämä on Kauneushoitola Riikka Tainion tietosuojaseloste

  1. Rekisterinpitäjä
  Kauneushoitola Riikka Tainio Oy
  Hämeenkatu 21-23, 05800 HYVINKÄÄ
  2453405-8
  p. 019-453523
  kauneushoitola(a)riikkatainio.com

  2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Riikka Tainio-Hendrell
  p. 019-453523
  kauneushoitola(a)riikkatainio.com

  3. Rekisterin nimi
  Kauneushoitolan asiakasrekisteri

  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Rekisterin henkilötietoja käytetään Kauneushoitola Riikka Tainio Oy kauneushoitolan asiakassuhteiden hoitamiseksi, asiakasturvallisuuden takaamiseksi ja hoitolan palveluista kertomiseen.

  5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisterissä on seuraavat asiakastiedot:
  – Asiakkaan nimi, syntymävuosi ja yhteystiedot.
  – Ihosairaudet, allergiat ja muut terveystiedot, joilla voi olla vaikutusta hoitomenetelmiin.
  – Tiedot ostetuista palveluista ja tuotteista.

  6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tietoja kerätään asiakkailta itseltään haastattelemalla asiakasta ja esitietolomakkeella. Tiedot tallennetaan sähköiseen asiakasrekisteriohjelmaan sekä kirjallisesti asiakaskortistoon. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa kerääminen ja tallentaminen asiakasjärjestelmään, mutta koska haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, toivomme että asiakas antaa vähintään yhteystietonsa käyttöömme.

  7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

  8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

  9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisteriin on pääsy vain Kauneushoitola Riikka Tainio Oy:n henkilökunnalla ja rekisteritietoja käsitellään henkilötietolain vaatimalla huolellisuudella. Tiedot sijaitsevat ulkopuolisen palvelutarjoajan palvelimella EU:n alueella. Palvelin on suojattu palomuurilla ja tiedot on erikseen suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka ovat ainoastaan työtehtäviensä vuoksi rekisterin käyttöön oikeutettujen henkilöiden hallussa. Asiakaskortisto säilytetään lukollisessa laatikossa. Rekisteriä käyttävät sitoutuvat vaitioloon tehtäviinsä liittyvissä asioissa tai tietoonsa tulleista luottamuksellisissa asioissa.

  10. Tarkastusoikeus
  Asiakkaalla on oikeus tarkistaa omat tietonsa halutessaan. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä Kauneushoitola Riikka Tainio Oy:n tiloissa. Rekisteröidyn henkilön henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarkistetaan ennen tietojen antamista. Tarkastusoikeus toteutetaan viipymättä.

  11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Asiakas voi esittää tiedon korjaamista koskevan pyynnön asiakaskäynnin yhteydessä. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarkistetaan ennen korjaamista. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivästystä.

  12. Tietojen poistaminen
  Asiakastietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan ja asiakassuhteen päättymisen jälkeen korkeintaan kaksi vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan. Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa välitöntä poistoa asiakkuuden päätyttyä.

  13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Asiakasrekisteriä käytetään Kauneushoitola Riikka Tainio Oy:n markkinointiin asiakkaille. Markkinointi tarkoittaa korkeintaan kuusi kertaa vuodessa lähetettävää tiedotetta erilaisista teemapäivistä, uusista hoitomenetelmistä tai hoito/tuotetarjouksista. Markkinointilupa on kysytty asiakkaalta. Asiakkaille on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Kauneushoitola Riikka Tainio Oy ei kerää eikä käytä tietoja hoitolan ulkopuolisiin markkinointi- tai mielipidetutkimuksiin.